Privacy & cookies verklaring

Welkom bij deze Privacy en cookies verklaring. Hier wordt beschreven op welke wijze Bakker International B.V. de gegevens van al haar klanten en bezoekers van de webshop verwerkt. 

Enerzijds om jouw bestellingen uit te kunnen voeren anderzijds om je te blijven informeren over haar producten en diensten. Dit op basis van jouw aankopen uit de catalogus en/of via de website en door cookies op de webshop. Ook wordt hieronder uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van jouw wettelijke rechten.

Bakker.com is de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Bakker International B.V., hierna te noemen Bakker.com. Adres Meer en Duin 1, 2163 HA Lisse, Nederland. Voor vragen en/of klachten over privacy heeft Bakker.com een speciaal e-mailadres, namelijk privacy.be@bakker.com. Bakker.com streeft ernaar om je zo snel mogelijk te helpen bij jouw vraag of klacht, dit zal in uitzonderlijke gevallen uiterlijk binnen twee tot drie weken plaats vinden.

Wanneer en waarvoor verwerkt Bakker.com persoonsgegevens?

Bakker.com verwerkt persoonsgegevens op drie gronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
 • Of met jouw toestemming.

Het kan hierbij gaan om naam, adres, postcode, woonplaats en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Maar ook om gegevens over aankopen, retouren, betalingen en interesses.

1. Op basis van de uitvoering van een overeenkomst:

 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en/of diensten;
 • Voor het nakomen van onze garantieverplichtingen;
 • Voor het behandelen van vragen en/of klachten met betrekking tot de producten of dienstverlening van Bakker.com en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele ontstane geschillen. Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden;
 • Voor contactmomenten met Bakker.com. Via de telefoon, e-mail, chat, social media, contactformulier(en), enquêtes, prijsvragen en (panel)onderzoeken. Of wanneer je online inlogt op jouw account.

2. Op basis van gerechtvaardigd belang en ter ondersteuning van alledaags relatiebeheer:

Om je te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten. Dit kan via de volgende kanalen:

 • Webshop
 • Catalogus
 • Klantenservice
 • Social media-campagnes
 • Of van adverteerders op het gebied van consumentengoederen. De informatievoorziening is gebaseerd op voorkeuren, opgegeven interesses.
 • Relatiebeheer 

Ten behoeve van (interne) analyses:

 • Procesverbetering, gebruikerservaring;
 • De ontwikkeling van producten en diensten;
 • Marktonderzoek;
 • Voorkomen van fraude;
 • Historische, statistische doeleinden.

3. Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Bakker.com nadere gegevens bij je opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn of niet door jou worden verstrekt, kan Bakker.com de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren of geen juiste producten leveren. Wanneer voor het verwerken van persoonsgegevens jouw toestemming nodig is dan zal Bakker.com daarom vragen. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken.

E-mail en toestemming

Voor het verzenden van de Bakker.com nieuwsbrief op jouw e-mailadres zal Bakker.com je toestemming vragen. Je kan jouw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink die in iedere promotionele e-mail is opgenomen.

Ontvangers

Zoals Bakker.com zelf speciale aanbiedingen toestuurt, ontvangt Bakker.com van tijd tot tijd verzoeken van andere adverteerders om informatie of speciale aanbiedingen toe te sturen. Het kan hierbij gaan om evenementen, beurzen, producten en/of diensten in en om het huis. Wil je dat niet, dan kan je daar tegen bezwaar maken door een e-mail te sturen naar privacy.be@bakker.com.

Daarnaast schakelt Bakker.com verschillende partijen in om onder haar verantwoordelijkheid producten of diensten te leveren. Denk hierbij aan vervoerders en koeriers. 

Gegevensverwerking binnen en buiten de Europese Unie

De vestiging van Bakker.com in Nederland verwerkt persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Een deel van deze administratieve werkzaamheden wordt uitbesteed aan een bedrijf in Tunesië. Dit bedrijf heeft beveiligingsmaatregelen genomen en bovendien heeft Bakker.com met dit bedrijf het officiële door de Europese Unie gepubliceerde contract 2010/87 (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) gesloten. Een exemplaar kan je inzien op de hoofdkantoor van Bakker.com.

Hoe lang bewaart Bakker.com gegevens?

Bakker.com bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wettelijk is bepaald dat de maximale termijn 7 jaar is.

Social media

Bakker.com is online actief en gaat graag het gesprek aan met klanten en bezoekers van de website. Ook neemt Bakker.com deel aan social media, zoals Facebook, Pinterest en blogs. Online geeft Bakker.com zijn klanten graag praktische informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat Bakker.com  (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt . Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Bakker.com is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Bakker.com maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes met gegevens die of op de harde schijf van jouw computer of op andere hardware worden opgeslagen of in de sessie van de browser staan. Bakker.com plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

Je kan het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van de browser om te zien hoe je dit kan doen. Bakker.com  kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Overzicht van geplaatste cookies:

Noodzakelijke cookies

Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar behoren werkt.

Codes

Opslag periode

Doel

_cfduid

cart_currency

checkout_token

IsContextID

secure_customer_sig

cart_sig

_shopify_country

country_popup-country_code

_landing_page

_orig_referrer

sec_banner

sec_banner-dismiss

sec-banner-allow-all-cookies

11 maanden

14 dagen

28 dagen

Sessie

20 jaar

14 dagen

Sessie

1 minuut

14 dagen

14 dagen

11 maanden

11 maanden

11 maanden

 

Security settings

Munteenheid voorkeur

Gerelateerd aan checkout

Technische CMS Cookie

Technische CMS Cookie

Technische CMS Cookie

Technische CMS Cookie

Landvoorkeur opslaan

Technische CMS Cookie

Technische CMS Cookie

Cookie melding

Cookie melding

Cookie melding

 

 

Tracking cookies

Tracking/advertising cookies, de ‘conversiepixels’ worden gebruikt om te meten of onze campagnes succesvol zijn. Hiermee wordt het surfgedrag vastgelegd waardoor er gespecificeerd kan worden op basis van de pagina’s die je hebt bezocht. Deze cookies zijn niet te herleiden naar klantdetails, maar worden gebruikt om onze campagnes te kunnen meten.

Codes

Opslag periode

Doel

_omappvp

_omappvs

_ga

_gid

_fbp

_gaexp

shopify_y

shopify_fs

shopify_s

tracked_start_checkout

_y

_s

_shopify_sa_t

_shopify_sa_p

_hjDonePolls

_hjIncludedInSample

10 minuten

11 jaar

24 maanden

24 uren

90 dagen

14 maanden

23 maanden

23 maanden

11 maanden

28 dagen

23 maanden

11 maanden

30 minuten

30 minuten

12 maanden

Sessie

Pop-up beheer

Nieuwsbrief inschrijving opt-in

Gebruiker herkenning Google Analytics

Gebruiker herkenning Google Analytics

Social media metingen en targeting

Anonieme data over bezoekersbron

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Gerelateerd aan checkout

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Hotjar vragen

Hotjar vragen

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn kan je deze laten corrigeren. Ook heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Bakker.com, op basis van toestemming of contract verwerkt, aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je jouw gegevens bij Bakker.com laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Bakker.com. Neem hiervoor contact op met Bakker.com per e-mail privacy.be@bakker.com.

Wijzigingen

Bakker.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Bakker.com een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan zal Bakker.com dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Bakker.com  persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens

Bakker International BV
Meer en Duin 1
2163 HA Lisse
E-mail: privacy.be@bakker.com

Lisse, 02-08-2018

Winkelwagen

×

Product title

1 x €29,95

Subtotaal

Afrekenen